Дніпродзержинськ. СЗШ № 44

 
ЗНО

Наша школа

Середня загальноосвітня школа № 44 –школа культури здоров’я

Девіз школи: «Здоров’я дитини сьогодні – успіх України завтра і в майбутньому» Кредо школи: «Формування і розвиток фізично-психічно-духовно і соціально здорової особистості із стійкими переконаннями здорового способу життя, підготовка її до суспільно значущого самоутвердження та самореалізації як громадянина України, громадянина єдиної Європи»

Середня загальноосвітня школа № 44 м. Дніпродзержинська - ровесниця незалежної України. Вона відкрила свої двері в 1991 році. Сьогодні це один з наймолодших навчальних закладів міста Дніпродзержинська – міста полум’яних зірок, перлини Придніпров’я. Розташована школа на лівому березі Дніпра в недавно збудованому мікрорайоні, оточеному сосновими лісами.

В 1992 році школа отримала статус школи здоров’я. З того часу і по сьогоднішній день головне своє завдання школа вбачає в вихованні здорової, творчої, успішної особистості.

З 2000 року у середній загальноосвітній школі № 44 реалізується програма «Здоров’я». У 2002 році в школі розпочато реалізацію експериментального проекту «Розробка динамічної моделі школи здорового способу життя в техногенних умовах великого промислового міста», метою якого є формування і розвиток фізично, психічно, духовно і соціально здорової особистості із стійкими переконаннями у необхідності здорового способу життя, підготовка її до суспільно значущого самоутвердження як громадянина України, громадянина єдиної Європи.

Середня загальноосвітня школа № 44 м. Дніпродзержинська – це сучасний освітній заклад. Пріоритетним напрямком її роботи є створення здоров’єзберігаючого освітнього простору, відкритого для інноваційних технологій, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, основаного на формуванні в учнів стійких переконань та системи знань про здоров’я і здоровий спосіб життя.

Навчальний заклад успішно вирішує завдання підвищення якості підготовки випускників, забезпечує чітке дотримання та високу якість реалізації державних освітніх стандартів, варіативності та профільності освіти, вирішує проблему модернізації методів і форм організації навчання й виховання, здійснює інноваційну діяльність, впроваджує компетентнісний підход до організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогічний колектив середньої загальноосвітньої школи №44 м. Дніпродзержинська виховує Компетентного Учня - високоосвічену особистість, яка усвідомлює необхідність знань, розширений кругозір, орієнтується в потоці інформації, може реалізовувати отримані знання на практиці, у повсякденному житті, зорієнтована на навчання впродовж життя; особистість зі сформованими морально-духовними цінностями; особистість, що має правову освіченість, політичну грамотність та стійку громадянську позицію.

За наслідками атестаційної експертизи 2009 року встановлено, що рівень освітньої діяльності середньої загальноосвітньої школи № 44 (І-III ступенів навчання з класами фізико-математичного профілю) міста Дніпродзержинська - високий. Навчальний заклад атестований з відзнакою.